EHA OÜ

Miks valida hooldekodu asemel kodune hooldusabi?

Paraku võib elus ette tulla olukord, kus kõrgemas eas vanemate või lähedaste tervis on halvenenud ning neil on raskusi iseseisvalt hakkama saamisega. See võib panna omaksed valiku ette, kas leida vanurile hooldaja, kes pakub koduteenust või otsida vaba hooldekodu koht. Tegemist on väga raske otsusega, mille langetamisel tuleks arvestada lisaks eaka enda soovidele ja terviseseisundile, ka mõlema teenuse plusse ja miinuseid. Oleme kokku kogunud 10 koduteenuse eelist hooldekodu ees, mis võiksid olla abiks valiku langetamisel.

1. Oma kodus olemine aitab pidurdada vananemist

Number üks põhjus, miks kaaluda hooldekodu asemel koduteenust on see, et omas kodus olemine muudab vananemise kulgu paremaks. Pärnu Haigla “Eaka inimese elukvaliteet” artiklis on välja toodud, et vananemine ei hõlma ainult inimese keha. Tervis ja heaolu on seotud elu eesmärkidega, eneseteostuse ja iseseisva toimetulekuga, mis võimaldab vanainimesel elada võimalikult kaua oma kodus. Aktiivsed ja elu mõtte säilitanud inimesed vananevad aeglasemalt.

2. Iseseisvuse säilitamine

Koduteenus aitab säilitada eakate iseseisvuse parimal võimalikul viisil. Neile jääb vabadus sisustada oma päeva meelepäraste tegevustega ja endale sobivas ajakavas. Kodus olles saavad vanurid langetada ise otsuseid, näiteks kutsuda endale koju külalisi.

3. Liikumisvabadus

Samuti aitab koduhooldus säilitada eakate liikumisvabaduse ja nad saavad olla mobiilsed. Neil on võimalus külastada toidupoodi, lähedasi ja tuttavaid või võtta osa mõnest üritusest. Nii saavad eakad sotsialiseeruda ja tunda ennast täisväärtusliku ühiskonna liikmena.

4. Harjumuspärane keskkond

Koduabi teenus aitab säilitada vanurile harjumuspärase keskkonna. Vanemas eas inimestele on suured elumuutused ja nendega kohanemine väga raske. Seepärast võib kolimine hooldekodusse olla äärmiselt stressirohke, sest tegemist on täiesti uue keskkonna ja uute inimestega.

5. Privaatsus

Hooldekodu elanikel on palju ühiskasutatavaid ruume, näiteks söögisaal, vaba aja veetmise toad, külaliste vastuvõtmiseks toad, tualetid. Enamasti on ka ühes magamistoas korraga mitu elanikku. Seepärast ei saa vanainimene hooldekodus piisavalt privaatsust ning ta ei pruugi ennast mugavalt tunda.

6. Personaalsus

Koduteenusel on eakal oma kindel hooldaja, kes on pühendunud teie lähedase heaolule ja toimetulekule, mis tekitab nende vahel usaldussuhte. Hooldekodudes on ühe hooldaja kohta mitu hoolealust, kelle vahel tähelepanu läheb jagamisele ja võib vahel abi saamine aega võtta. Samuti tegelevad eakatega erinevad hooldajad, mispärast ei pruugi eakas hooldajaga piisavalt lähedaseks saada, et teda usaldada.

7. Kiirem taastumine

Pärast rasket haigust või tervisehäirest tingitud pikka haiglaravi, võib osutuda vajalikuks eaka terviseseisundi jälgimine ning hoolduse jätkamine. Kogemused on näidanud, et inimesed taastuvad ning paranevad paremini ja kiiremini oma kodus olles.

8. Meelepärane toiduvalik

Hooldekodudes valmistatakse kõikidele elanikele ühesugune toit. Kodus elades on võimalus eakal valida oma menüü vastavalt oma maitse eelistustele ja harjumustele. Seega ei teki kodus olukorda, kus eakal jääks toidukord vahele, kuna see ei maitse.

9. Eakale kohandatud teenus

Koduteenus pakub väga paindlikku graafikut, mis on kohandatud täpselt eaka vajaduste järgi. Olgu kõrvalabi vajadus 2x päevas, korra nädalas või öötundidel. Kui hooldekodudes keskendutakse peamiselt ainult isikuabi pakkumisele, siis koduse hoolduse alla kuulub muuhulgas ka seltsi pakkumine, jalutuskäikudel saatmine, võimlemine ja koos aja veetmine.

10. Väiksem võimalus haigestuda nakkushaigustesse

Koduteenust valides väheneb risk haigestuda nakkushaigustesse, sest kokkupuude erinevate elanike ja töötajatega on palju väiksem kui hooldekodus.

Seega kui eaka terviseseisund võimaldab tal veel kodus olla, soovitame me valida pigem koduhoolduse. Üldiselt pole hoolduskodudes ka kohe vaba kohta võtta ja kui vanuri hooldusvajadus ei ole ööpäevaringne, võib koduteenus olla hooldekodust soodsam. Samuti aitab koduabi kohaneda vanuril hooldamise ja abistamisega, et juhul kui tulevikus tuleb hooldekodu valida, ei oleks see muudatus vanurile nii stressirohke. Kui te ei ole päris kindel, kas teie lähedane saaks hooldusabi saades kodus hakkama, võite meile kirjutada ja saame teile nõu anda.